Kremnická slávnosť vína

Kremnická jazzda
február 24, 2018
Kremnica v dejinách 20. storočia
február 24, 2018

Spojenie predaja vína s banským a minciarskym podnikaním už od 14. storočia, to nebola náhoda. Bohatí majitelia baní a lesov s radosťou investovali zarobený kapitál do pre nich zaujímavej komodity – vína. Stredoveké domy na námestí boli tomuto účelu dokonale prispôsobené. Pôsobivé pivnice slúžili na skladovanie vína dovezeného z južných oblastí, keďže v tejto oblasti dopestovať vinič nebolo možné.

RINGBÜRGER, s.r.o. sa už niekoľko rokov nadväzuje na tradíciu obchodovania s vínom v Kremnici. Kremnická slávnosť vína nie je výnimkou. Má za cieľ vrátiť gotickým pivniciam ich slávu a to v deň výročia založenia slávneho banského a minciarskeho mesta Kremnica.

Kremnická slávnosť vína

17. november 2018, pivnice na Štefánikovom námestí

2. ročník Kremnickej slávnosti vína v pivniciach hostorického centra.