Kontakty

Kultúrne a informačné centrum

Štefánikovo námestie 35/44
967 01 Kremnica

infocentrum@kremnica.sk
045/6742 856