Oslavujte 690. výročie po celý rok 2018 s množstvom podujatí.

Všetky podujatia

konajúce sa pri príležitosti 690. výročia založenia mesta Kremnica
február 20, 2018

15. 9. – Mestské slávnosti 2018

február 20, 2018

10. ročník Husľovej súťaže R. Országa

február 20, 2018

Koncert Ľuboša Ihringa

február 20, 2018

Noc múzeí a galérií

február 20, 2018

Veľkonočné vajce 2018

február 20, 2018

Mesto Kremnica v premenách času

február 20, 2018

Posledná husička


NAŠI PARTNERI

Aj títo ľudia sa podieľajú na oslavách 690. výročia založenia Kremnice.